Flora en fauna onderzoek

Flora en fauna onderzoek

Niet enkel “FF checken”

Bij de uitvoering van werkzaamheden in bos, natuur en landschap dient u zorgvuldig om te gaan met aanwezige flora- en faunawaarden conform de nieuwe Wet Natuurbescherming. Voor tal van zaken is het nodig om voor aanvang van werkzaamheden te verkennen of er (beschermde) flora en fauna aanwezig is en zo ja, op welke wijze deze ontzien dient te worden. Borgman Beheer Advies (BBA) verzorgt al jaren flora en fauna checks in het kader van de gedragscodes bos- en natuurbeheer, flora en fauna Quickscans en uitgebreidere ecologische inventarisaties. Zorgvuldig doch praktisch en kosten efficiënt is daarbij ons uitgangspunt. 

Praktisch te werk met digitale vastlegging

Met kennis van flora, fauna en cultuurhistorie kan BBA de waardevolle elementen in uw bos- en natuurterrein lokaliseren en vastleggen. Door gebruik te maken van digitale hulpmiddelen zoals ArcGIS Onlinekunnen naast nieuwe ook bekende en oude gegevens worden toegevoegd en gecontroleerd. Onze overzichtelijke, digitale en praktijkgerichte rapportages kunnen direct gerapporteerd en gecommuniceerd worden met de terreinbeheerder, de vergunningverlenende instantie en de aannemer.

Veiligstellen gegevens 

Doordat BBA werkt met moderne middelen zoals ArcGIS wordt de beschikbaarheid van de inventarisatiegegevens gewaarborgd voor de langere termijn. Daarnaast kunnen de gegevens eenvoudig online gedeeld worden met bijv. de boseigenaar, de vergunningverlenende instantie, de aannemer of een collega-adviseur.

Kom in contact

Bent u geïnteresseerd in de diensten van Borgman Beheer Advies of wilt u graag meer informatie ontvangen? Neem contact op! Vul het formulier in, zodat BBA contact met u op kan nemen of u de gewenste informatie kan toesturen.

Contact

Afbeeldingen van Flora en fauna onderzoek

Diensten

Bosinventarisatie en monitoring

Boomveiligheidscontrole

Beheerkaarten en GIS

Bosontwikkeling en houtoogst

Natuurbrandpreventie

Urban forestry communicatie

ArcGIS online kaartenportaal

Remote sensing & advanced GIS

Bosontsluiting en bodemverdichting

Social media

Volg alle recente ontwikkelingen via de BBA social media.

Adresgegevens

  • Borgman Beheer Advies
  • Hollandseweg 7h
  • 6706KN
  • Wageningen
Tel: +31 (0) 317 769045 — E-mail: info@borgmanbeheer.nl — BTW: NL861072066B01 — KvK: 77630890