Bosontwikkeling en houtoogst

Bosontwikkeling en houtoogst

Goed bleswerk is essentieel

Een beheerder heeft doelstellingen voor zijn bos. Of het nu om natuurontwikkeling gaat, houtproductie en-oogst, klimaatbestendig beheer of een belevingsrijk bos, sturen in de bosontwikkeling is vaak nodig om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Goed bleswerk is essentieel in dit proces en is één van de weinige instrumenten om te sturen in de bosontwikkeling en de verschillende bosfuncties ook voor de toekomst veilig te stellen. De blessers van Borgman Beheer Advies (BBA) bezitten de kennis, kunde en ervaring om deze sturing te leveren. 

Kwaliteit

Onze basis is kwaliteit. Kwaliteit in het kiezen van de juiste beheermaatregelen, kwaliteit in de selectie van de toekomst-/QD-boom, kwaliteit door zorgvuldige bescherming van flora- en faunawaarden, kwaliteit door optimale inrichting van het bos voor de houtoogst met zo min mogelijk (bodem)schade door toepassing van moderne technieken en middelen, kwaliteit door effectieve inzet van inventarisatie- en meetgegevens en kwaliteit door bewuste instructie en informatieoverdracht aan de opdrachtgever en aannemers. Dit proces hebben we vast gelegd in ons LogInfra kwaliteitssysteem. 

LoglnfraTM

Met het logistieke systeem LoglnfraTM organiseert het BBA team voor elk bosgebied wrijvingsloos en met een hoge kwaliteit het gehele proces van blessen tot uitvoering, zowel voor een klein bosje achter de boerderij  als voor uitgestrekte bos- en natuurterreinen. Door zoveel mogelijk integraal te denken wordt het Bosontwikkelingstraject (BOT) zo goed mogelijk ingericht. Zo kan bijvoorbeeld een visuele boomcontrole en flora- en fauna-inventarisatie integraal onderdeel uitmaken van het proces.

Wilt u de toekomst van uw bos borgen en de beoogde doelstellingen bereiken? On ze adviseurs staan klaar voor u en uw bos.

Kom in contact

Bent u geïnteresseerd in de diensten van Borgman Beheer Advies of wilt u graag meer informatie ontvangen? Neem contact op! Vul het formulier in, zodat BBA contact met u op kan nemen of u de gewenste informatie kan toesturen.

Contact

Afbeeldingen van Bosontwikkeling en houtoogst

Diensten

Bosinventarisatie en monitoring

Boomveiligheidscontrole

Flora en fauna onderzoek

Beheerkaarten en GIS

Natuurbrandpreventie

Urban forestry communicatie

ArcGIS online kaartenportaal

Remote sensing & advanced GIS

Bosontsluiting en bodemverdichting

Social media

Volg alle recente ontwikkelingen via de BBA social media.

Adresgegevens

  • Borgman Beheer Advies
  • Hollandseweg 7h
  • 6706KN
  • Wageningen
Tel: +31 (0) 317 769045 — E-mail: info@borgmanbeheer.nl — BTW: NL861072066B01 — KvK: 77630890