Boomveiligheidscontrole

Boomveiligheidscontrole

Efficiënte systematische boomveiligheidscontrole

Elke bos- en terreineigenaar heeft een wettelijke zorgplicht die verplicht dat de eigenaar zorg draagt voor een veilig bomenbestand. Het hebben van een boomveiligheidsplan en hier naar handelend door cyclisch te controleren geeft hier invulling aan. Aantoonbare deskundigheid bij het bepalen van de gevaarzetting, inschatten van risico’s en het daadwerkelijk controleren van het bomenbestand is noodzakelijk om de benodigde zorgvuldigheid in acht te kunnen nemen. Borgman Beheer Advies ondersteunt diverse terreineigenareen bij hun boomveiligheidsplan en de jaarlijkse controles en aansturing van uit te voeren maatregelen. Dit komt samen in onze zorgplichtservice:

Zorgplichtservice

De zorgplichtservice is een efficiënt antwoord op alle noodzakelijke handelingen voor een efficiënte systematische boomveiligheidscontrole gecombineerd met aspecten rondom aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. VTA 'Visual Tree Assessment', oftewel visuele boomcontrole vormt hierbij het uitgangspunt. Onze deskundige VTA-controleurs zorgen voor een praktische invulling van de boomveiligheidscontrole. BBA werkt al meer dan 10 jaar volgens een vast protocol wat overeenkomt met de nieuwe richtlijn “Boomveiligheid in bos en natuurgebieden” van de VBNE. Lage kosten voor controle en onderhoud is het streven bij het komen tot een veilig beheerd gebied dat voldoet aan de wettelijke zorgplicht. Door onze overzichtelijke, digitale en praktijkgerichte rapportages kan bovendien de uitvoering van snoei- en vellingswerkzaamheden direct worden overgedragen aan de aannemer.

Boomveiligheid in de praktijk

Enkele voorbeelden van boomcontrole-projecten zijn:

  • Vereniging Natuurmonumenten: Trajectgewijze boomcontrole van lanen en paden in Gelderland, Noord Holland en Utrecht
  • Geïntegreerde boomveiligheidscontrole bij dunningen en bosontwikkelingsprojecten
  • Boomveiligheidsplannen: Rijksvastgoedbedrijf, Goois Natuurreservaat, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten ( diverse eenheden), diverse gemeenten.

Kom in contact

Bent u geïnteresseerd in de diensten van Borgman Beheer Advies of wilt u graag meer informatie ontvangen? Neem contact op! Vul het formulier in, zodat BBA contact met u op kan nemen of u de gewenste informatie kan toesturen.

Contact

Afbeeldingen van Boomveiligheidscontrole

Diensten

Bosinventarisatie en monitoring

Flora en fauna onderzoek

Beheerkaarten en GIS

Bosontwikkeling en houtoogst

Natuurbrandpreventie

Urban forestry communicatie

ArcGIS online kaartenportaal

Remote sensing & advanced GIS

Bosontsluiting en bodemverdichting

Social media

Volg alle recente ontwikkelingen via de BBA social media.

Adresgegevens

  • Borgman Beheer Advies
  • Hollandseweg 7h
  • 6706KN
  • Wageningen
Tel: +31 (0) 317 769045 — E-mail: info@borgmanbeheer.nl — BTW: NL861072066B01 — KvK: 77630890